Školné pro rok 23/24

Školné pro rok 23/24

Cena lekce

Každá lekce obsahuje 75 minut prezenční výuky českého jazyka, vedenou českým pedagogem, vyškoleným švýcarskou organizací HSK.

Cena za jednu lekci je 25 CHF.

Ve školním roce 2022/23 je v rozvrhu 35 lekcí, takže školné na tento školní rok činí 875 CHF.

Ve školném jsou zahrnuty české učebnice, sešity a všechny potřebné pomůcky (žáci sebou nemusí nic nosit).

Školné je možné zaplatit ve dvou splátkách a to vždy před začátkem školního roku a pololetí. Zaplacením školného na účet Krajanského spolku Bärn nabývá přihlášení žáka na platnosti.

Sourozenecká cena

V případě, že českou školu (včetně předškoly a předškolky) navštěvují sourozenci, vtahuje se na ně zvýhodněné školné (2 děti -10 %, 3 děti -20 %, 4 a více dětí = individuální dohoda).