Školné pro rok 21/22

Školné pro rok 21/22

Cena lekce

Každá lekce obsahuje 75 minut prezenční výuky českého jazyka, vedenou českým pedagogem, vyškoleným švýcarskou organizací HSK.

975 chf = 39 lekcí (25 chf/1 lekce)​

Dále českou učebnici, sešit a všechny potřebné pomůcky (žáci sebou nemusí nic nosit)

Školné je možné zaplatit ve dvou splátkách a to vždy před začátkem školního roku a pololetí. Zaplacením školného na účet Krajanského spolku Bärn nabývá přihlášení žáka na platnosti.

Sourozenecká cena

V případě, že českou školu (včetně předškoly a předškolky) navštěvují sourozenci, vtahuje se na ně zvýhodněné školné (2 děti -10 %, 3 děti -20 %, 4 a více dětí = individuální dohodaC