Mgr. Renata Vlčková

O Renatě

Renata vystudovala obor Český jazyka a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Po studiích působila v Anglii, kde pracovala pro jazykovou školu LTC Eastbourne jako Senior Activity Leader. Tato pracovní pozice jí pomohla porozumět procesu učení se jazyku u lidí z celého světa. Má bohaté zkušenosti s výukou českého jazyka jako jazyka mateřského a češtiny jako jazyka cizího u dětí i dospělých. Učila ve školách i soukromě v České republice, Anglii, na Mallorce a ve Švýcarsku. 

Ráda si hraje a vymýšlí aktivity, které pomáhají procesu učení se. Pracuje ráda se skupinou, ale respektuje i individuální potřeby žáka. Má dceru Elišku.

Mgr. Pavlína Peteříková, DiS.

O Pavlíně

Pavlína získala magisterský titul v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy (kombinace český a německý jazyk) na Univerzitě Karlově v Praze. Kromě učitelství vystudovala také Akademii žurnalistiky a nových médií. 

Má zkušenost z individuálních i hromadných jazykových kurzů, přípravek, doučování. Během školního roku se podílí na vytváření testů a materiálů pro přípravu na přijímací zkoušky. Učí online kurzy němčiny a češtiny v jazykové škole.

Absolvovala Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka a v současnosti vede soukromé lekce češtiny jako cizího jazyka. Ve výuce ráda využívá moderní technologie a digitální pomůcky. Ráda chodí po horách, vaří a miluje ježky.

 

Mgr. Martina Franková

O Martině

Martina vystudovala obor Učitelství a trenérství pro základní s střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

Po studiích se věnovala profesionální dráze volejbalové hráčky ve Francii, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku. V současné době působí na švýcarských školách jako profesionální trenérka. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Podporuje jejich rozvoj nejen po stránce sportovní, ale i osobní. 

Nemá ráda nudu a jednotvárnost, proto s nadšením vymýšlí aktivity a kreativní činnosti. Je maminkou Emy a Adama.

Nela Havlíková

O Nele

Nela nyní dokončuje magisterský obor Evropská kulturní studia na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 

Profesionálně se věnuje florbalu, který hrála ve švýcarském klubu Wizards Bern Burgdorf. V rámci volnočasových aktivit se věnovala také trénování dětí a organizovala akce pro rodiče s dětmi, například v oblasti sportu a ekologie. 

Mezi její pedagogické zkušenosti patří i doučování českého jazyka dětí prvního stupně základní školy, převážně se věnovala dětem s poruchami učení. Mezi její zájmy patří sport, literatura, umění a práce s dětmi.

“I Božena Němcová uměla jen německy, a jaká se z ní stala česká spisovatelka. No, druhou Boženu z vašich dětí nejspíš neuděláme, ale postaráme se o to, aby se česky naučily správně mluvit i psát. ”