Mgr. Renata Vlčková

O Renatě

Renata vystudovala obor Český jazyka a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Po studiích působila v Anglii, kde pracovala pro jazykovou školu LTC Eastbourne jako Senior Activity Leader. Tato pracovní pozice jí pomohla porozumět procesu učení se jazyku u lidí z celého světa. Má bohaté zkušenosti s výukou českého jazyka jako jazyka mateřského a češtiny jako jazyka cizího u dětí i dospělých. Učila ve školách i soukromě v České republice, Anglii, na Mallorce a ve Švýcarsku. 

Ráda si hraje a vymýšlí aktivity, které pomáhají procesu učení se. Pracuje ráda se skupinou, ale respektuje i individuální potřeby žáka. Má dceru Elišku.

Mgr. Martina Franková

O Martině

Martina vystudovala obor Učitelství a trenérství pro základní s střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

Po studiích se věnovala profesionální dráze volejbalové hráčky ve Francii, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku. V současné době působí na švýcarských školách jako profesionální trenérka. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Podporuje jejich rozvoj nejen po stránce sportovní, ale i osobní. 

Nemá ráda nudu a jednotvárnost, proto s nadšením vymýšlí aktivity a kreativní činnosti. Je maminkou Emy a Adama.

Mgr. Libuše Ellingerová

O Libuši

Libuše vystudovala obory Český jazyk a literatura – Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Na Univerzitě Karlově navštěvovala dvousemestrální zdokonalovací  kurz k výuce češtiny pro cizince. 

 

Během studia učila ve Waldorfské umělecké škole v Břeclavi. Po studiích pracovala v Centru volného času v Brně jako lektorka výtvarné výchovy a keramiky. Ve Washingtonu D.C učila v české škole češtinu děti krajanů. V Praze učila na základní škole angličtinu a výtvarnou výchovu.

 

Ráda cestuje a navštěvuje inspirativní místa, ať to jsou galerie nebo příroda.

Má ráda kreativní lidi a za ty nejkreativnější  považuje děti. 

Má syna Matěje a dceru Annu. V časech, kdy její děti v USA navštěvovaly americké školy, je připravovala na postupové zkoušky z českého jazyka.

“I Božena Němcová uměla jen německy, a jaká se z ní stala česká spisovatelka. No, druhou Boženu z vašich dětí nejspíš neuděláme, ale postaráme se o to, aby se česky naučily správně mluvit i psát. ”