Náš příběh

První česká škola ve městě Bärn

Krajanský spolek Bärn vznikl na sklonku roku 2020. Zařadil se tak mezi ostatní české spolky ve Švýcarsku, které se již dlouhá léta snaží sdružovat české krajany. Již svým prvním počinem, kterým bylo založení České školy Bärn, ukazuje své zaměření především na rodiny s dětmi. Svou působnost hodlá rozšířit i na další aktivity. Krajanský spolek Bärn je otevřený novým aktivním kreativním členům, kteří by rádi pomohli s jeho rozvojem. Ozvěte se nám.

CO UČÍME

Naším základním stavebním kamenem vyučování je motivace. S motivací zacházíme jako s nástrojem, který si děti osvojí a naučí se s ním pracovat. To jim pomůže vytvořit si kladný vztah k českému jazyku a české kultuře a tradicím. Snažíme se vyzdvihnout význam a důležitost učení se češtině, ať už jako mateřskému jazyku, nebo jako jazyku cizímu. Výuka v českém jazyce má také pozitivní vliv i na jakoukoliv další vzdělávací činnost v jiných jazycích.  

Děti rády objevují a poznávají, jsou přirozeně zvědavé a my bychom toho rádi využili a pomohli jim touto cestou vzbudit zájem o český jazyk. 

Velkou motivací pro děti je mimo jiné vzájemná interakce s jejich vrstevníky, se kterými sdílí společné zážitky, a to v češtině.

Řízená výuka jim pak pomůže zvládnout nástrahy české gramatiky a rozvíjet schopnosti vyjadřovat se a myslet v daném jazyce. 

Vyučování rozvíjí zájem nejen o psaní a poslech, ale i o četbu českých knih, které pomáhají rozšířit jazykové kompetence i kulturní znalosti. 

JAK UČÍME

Našim cílem je nejen děti něco naučit, ale také jim pomoci vytvořit si kladný vztah k procesu učení se. Vyučování není jen nutnou povinností, hlavně by mělo být i zábavou. Chceme, aby se děti do školy těšily a samy se aktivně podílely na výuce. Do vyučování je zařazená hra jako jedna z hlavních podpůrných pedagogických prostředků. Využíváme i průřezová témata a projekty. Vyučování by nemělo být ani lehké, ani těžké. 

Pracujeme s malým počtem žáků v jedné třídě, to nám napomáhá k individuálnímu přístupu ke každému dítěti. Každý se učí jinak, má jiné tempo, proto je učivo podáváno s ohledem na věk a specifické potřeby žáka.

Pracujeme s českými učebnicemi, cvičebnicemi, časopisy a různými doplňkovými texty. Soustředíme se na rozvoj slovní zásoby a kultivovanou komunikaci. 

Učivo je podáváno řízenou formou, která působí na všechny smysly. Snažíme se vyvozovat jazykové souvislosti ze všeho, co nás obklopuje, a dávat věci do kontextu.

KDY A KDE UČÍME

Každou středu odpoledne

1 výuková hodina trvá 75 minut

Předškoláci (4–6 let) 14.00-15.15

Školáci (7–11 let) 15.25-16.40

Schulhaus Bümpliz Statthalter

Bümplizstrasse 152, 3018 Bern

“Druhého Karla Čapka z vašich dětí nejspíš neuděláme, ale postaráme se o to, aby češtinu nezapomněly a měly ji rády.”


Poznejte, jak učí české školy ve Švýcarsku